Bestyrelsen

Selskabets anliggender håndteres af en bestyrelse bestående af formand og højst 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer. For at betone selskabets tværfaglige karakter bør bestyrelsesmedlemmerne om muligt repræsentere mindst 3 forskellige fagrupper og det tilstræbes at bestyrelsen er bredt geografisk sammensat.

Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen, således at formand for bestyrelsen vælges uafhængigt af den øvrige bestyrelse. Valgperioden er 2 år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen tilstræbes at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges på lige år og den resterende del på ulige.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og webredaktører....at fremme kontakter med tilsvarende organisationer