26 Oct 2021

BESTYRELSESLISTE U. 20.6.2007    PROCEDURE

DSS nyhedsbrev juli 2016

Kære medlemmer

 

Inden sommeren helt er over os, vil vi fra bestyrelsen gerne lige nå at fortælle om:

 

Hjemmesiden

Vi har besluttet at skifte udbyder og ser frem til et bedre samarbejde med en ny udbyder, der både er billigere har nogle realistiske løsninger på de hidtidige problemer med hjemmesiden. I kommer som medlemmer forhåbentlig ikke til at mærke overgange til en ny samarbejdspartner, bortset fra, at tilmeldinger og login forhåbentlig kan foregå uden problemer.

 

National klinisk retningslinje om anoreksi

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, hvor DSS’s bestyrelse har været stærkt repræsenteret, er nu færdige med deres del af arbejdet med den nationale kliniske retningslinje for anoreksi. Retningslinjen er nu til godkendelse i Sundhedsstyrelsen og forventes udgivet midt i august 2016.

 

Medlemsmødet til efteråret

Vi er i fuld gang med at planlægge efterårsmødet. Det bliver formentlig i uge 43 men endelig dato og temaer følger snarest.

 

Årsmødet i 2017

Årsmødet kommer i 2017 til at ligge noget tidligere end vanligt af hensyn til medlemmerne i Region Hovedstaden, der i foråret vil være fuldt bookede med overgangen til Sundhedsplatformen og ellers ikke vil kunne deltage.  Vi planlægger at holde årsmødet i uge 5 eller 6.

Et af formålene med DSS er at dele viden omkring, hvad der foregår rundt i landet både klinisk og forskningsmæssigt.

Bestyrelsen har besluttet at et af temaerne for årsmødet 2017 bliver ”gruppebehandling af spiseforstyrrelser”.  Vi ved at der bliver arbejdet meget med gruppebehandling rundt om i landet, men har samtidig en fornemmelse af, at der kan være stor forskel på hvordan, med hvem og med hvilke resultater det gennemføres. Derfor vil vi gerne give mulighed for at få udbredt de forskellige erfaringer, der må findes rundt om i landet.

Vi vil på baggrund heraf opfordre jer alle til at skrive til os med forslag om hvad I gerne vil holde oplæg om, under ovennævnte tema. Forslagene skal gerne indeholde en kort beskrivelse af indholdet i jeres oplæg (metode, erfaringer, resultater, andet) samt hvor lang tid I kunne ønske jer til at holde oplægget.

Send jeres forslag til Bo.Skytte.Kaa(at)gmail.com

Bestyrelsen vil vælge blandt de indsendte forslag, så temaet bliver bredt beskrevet.

Deadline for indsendelse af forslag: 1.10.2016.

Deltagelse i årsmødet samt transport vil blive betalt af DSS for 1 oplægsholder for oplæg på op til 60 minutter. For oplæg over 60 minutter vil DSS betale deltagelse og transport for 2 oplægsholdere.

 

GOD SOMMER TIL ALLE!