Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for medlemskab af Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser

 

Ved indmeldelse i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser oprettes der automatisk en abonnementsbetaling på det tilknyttede betalingskort. 

Til opkrævninger på dit betalingskort anvender vi Bambora. Betalinger med kreditkort via hjemmesiden er derfor sikre og er underlagt PCI-standarden. Det er kun muligt at foretage køb med Visa og Visa/Dankort.

Registrering af oplysninger

Indtastede oplysninger i forbindelse med medlemskab gemmes i 5 år i forbindelse med Selskabets regnskab. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og behandles fortroligt jf. Persondataloven.

Kvitteringer

Når vi har registreret din betaling, vil du automatisk modtage en e-mail med en kvittering.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på et medlemsskab af Selskabet.

Betalingsbetingelser

Som medlem betaler og fornyer du hvert år automatisk dit medlemskab. Ved indmeldelse accepterer du, at der oprettes en betalingsaftale, og at Selskabet automatisk trækker kontingentet fra dit betalingskort.

Ansvars- og hæftelsesforhold

Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, hvor vi modtager din første indbetaling. Du er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, medmindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. nedenstående regler for opsigelse.

Fornyelse og sletning af kortnummer

Du er selv forpligtet til at opdatere dit betalingskort ved skift til nyt eller udløb af et eksisterende kort.

Ved manglende betaling, f.eks. ved udløb af et eksisterende betalingskort, ophæves medlemskabet ikke, men skal efterfølgende betales for den manglende periode. 

Hvis dit betalingskort ikke er aktivt længere, vil du automatisk modtage en email med besked om, at den seneste betaling ikke kunne lade sig gøre. Du vil derpå være nødt til at tilmelde dig den automatiske betaling på ny.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige dit medlemsskaben, skal du henvende dig til Selskabet på opsigelse@danskselskabforspiseforstyrrelser.dk.