Medlemskab

Medlemmerne er alle personer med en offentligt godkendt sundheds- eller socialfaglig uddannelse, der professionel arbejder med behandling og/eller forskning vedrørende spiseforstyrrelser.

Med dit medlemskab har du mulighed for at kunne deltage i afgørende netværksdannelse imellem fagprofessionelle personer med specialviden om spiseforstyrrelser på tværs af regioner, fagligheder, diagnoser og målgrupper i Danmark.

Du har mulighed for at deltage i medlemsmøderne, der bærer præg af special kompetencer indenfor spiseforstyrrelsesbehandling og/eller forskning.

Du har direkte adgang til det nordiske selskab NEDS.

Og du har (med dit "log ind") adgang til de lukkede medlemssider på DSS´ hjemmeside - herunder kontaktinformation til dine kollegaer i hele landet.

Alletiders mulighed for at mødes med andre der arbejder med spiseforstyrrelser