Nordiske Foreninger

Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, DSS, er medlem af det nordiske selskab for spiseforstyrrelser, NEDS, Nordic Eating Disorder Society.

Det primære formål med medlemsskabet er at danne nordiske netværk, samarbejde og udvikling. Den største fællesopgave har hidtil været at arrangere Nordisk Kongres om Spiseforstyrrelser hvert andet år. De nordiske lande er skiftevis arrangører og værter for kongressen.NEDS. Nordic eating disorder society.

Det nordiske selskab for spiseforstyrrelser.

Link til www.neds.nu


...at fremme kontakter med tilsvarende organisationer...


SABS. Svenska Anorexi/Bulimi Sällskapet

Det svenske søsterselskab

Link til www.sabs.nu


NKNS. Nasjonalt Klinisk nettverk for spiseforstyrrelser

Det norske søsterselskab

link til www.nkns.no


Soumen syömisäiriöyhdistys r.y.

Det finske søsterselskab

link til www.suomensyomishairioyhdistys.fi